Robert Oppenheimer Kimdir?

Öne Çıkan İçerikler

Robert Oppenheimer: Atom Bombasının Babası

Robert Oppenheimer, Amerikalı bir teorik fizikçi ve atom bombasının geliştirilmesindeki başrol oyuncusuydu. Kendisi 22 Nisan 1904’te New York’ta doğdu. Oppenheimer, fizik ve matematiksel felsefeye çocuk yaşta büyük bir ilgi gösterdi ve genç bir yetişkin olarak, karmaşık ve derin düşünceyi ilerletme yeteneği nedeniyle akademisyenler arasında hızla tanındı.

Oppenheimer’ın gençlik yılları, Batı’da bilim ve teknolojinin önemli bir gelişme dönemine denk geldi. Bu dönem, yeni bilimsel fikirlerin ortaya çıkışı ve teknolojik ilerlemenin hız kazanmasıyla damga vurdu. Bu bağlamda, Oppenheimer bu dönemin bilimsel ve felsefi zorluklarına büyük bir merakla yaklaştı.

Robert Oppenheimer, ailesinin akademik başarılarına değer veren ve entelektüel gelişimi teşvik eden bir ortamda büyüdü. Bu ortam, onun erken yaşta birçok dilde yetkinlik kazanmasına ve geniş bir akademik bilgi birikimi edinmesine yardımcı oldu.

Oppenheimer, 1922’de Harvard Üniversitesi’ne girdi ve 1925’te kimya üzerine lisans derecesi aldı. Sonrasında Cambridge Üniversitesi’nde fizik doktorası yaptı ve 1927’de doktora derecesini tamamladı.

Oppenheimer, insanlık tarihindeki en büyük ve en yıkıcı silahların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamış olmasına rağmen, bunun bireysel ve toplumsal etkileri hakkında da derin bir bilinç ve kaygı taşıyordu. Bu, onun hayatı ve kariyeri boyunca belirgin bir tema oldu ve onu atom enerjisi konusunda etik ve politik tartışmaların merkezine yerleştirdi.

Bu bakış açısıyla, Oppenheimer sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir bilim felsefecisi ve halk figürüydü. Kendi zamanının ötesinde düşünceleri ve eylemleri ile, bilim ve toplum arasındaki ilişkiyi şekillendiren ve bu ilişkinin etik boyutlarını vurgulayan bir figür olarak kalmıştır.

robert oppenheimer kimdir ne zaman oldu robert oppenheimer boyu kac yasinda hayati ve biyografisi 1689935745430 Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer’in Eğitimi

Robert Oppenheimer, kimya dalında Harvard Üniversitesi’nden 1925 yılında mezun oldu. Ancak asıl ilgisi, daha derin bir anlayış sağlayacak olan kuantum mekaniği ve teorik fizikteydi. Bu nedenle, mezuniyetten sonra, o dönemde bu konularda öncü olan Avrupa’ya gitti.

Öncelikle, Oppenheimer, İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde, o zamanlar kuantum mekaniğinin öncülerinden olan Paul Dirac’ın yanında çalıştı. Burada Oppenheimer, kuantum teorisinin uygulanması ve yorumlanmasına ilişkin derin bir anlayış kazandı.

Sonrasında, 1926’da Almanya’nın Göttingen Üniversitesi’ne geçiş yaptı. Burada Max Born’un rehberliğinde teorik fizik üzerine doktora çalışmalarını tamamladı. Bu dönem, Oppenheimer’ın kuantum mekaniği ve teorik fizik üzerindeki derinlemesine anlayışını geliştirdiği bir zaman oldu.

Oppenheimer, teorik fizik üzerine olan çalışmalarını genişletmeye devam etti ve 1927’de doktora derecesini aldıktan sonra bir dizi önemli akademik makale yayınladı. Bu çalışmalar, Oppenheimer’ın çağdaşlarının gözünde saygınlığını artırdı ve onun fizik alanında önemli bir figür haline gelmesini sağladı.

Eğitimi boyunca, Oppenheimer öğrendiklerini sürekli olarak uygulamayı ve yeni bilgi arayışında bulunmayı sürdürdü. Bu duruşu, onun bilim dünyasında tanınmasını ve atom bombasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynamasını sağladı.

Son olarak, Oppenheimer’ın eğitimi, sadece bilimsel bilgi ve teknik beceri kazanmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda geniş bir entelektüel ve felsefi bakış açısı geliştirmesine yardımcı oldu. Bu geniş bakış açısı, onun bilim ve etiğin karmaşık ilişkisini anlamasını ve bu konuda düşünce lideri olmasını sağladı.

64b659254e3fe0139c578cfc Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer’in Kariyeri ve Atom Bombasının Bulunması

Robert Oppenheimer’ın bilimsel kariyeri, onun öncü teorik fizikçi olarak tanınmasını sağlayan çok sayıda önemli çalışma ile doludur. Ancak, en çok bilinen ve en etkili çalışması, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmalardır.

Oppenheimer, 1942’den 1945’e kadar Manhattan Projesi’nin bilimsel direktörü olarak görev yaptı. Bu proje, ABD hükümetinin nükleer silahların geliştirilmesi için yürüttüğü ultra gizli bir çalışmaydı. Oppenheimer’ın liderliğinde, proje ekibi ilk işlevsel atom bombasını başarıyla tasarladı ve inşa etti.

Bu çalışmanın sonucu, 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan ve yüz binlerce insanın ölümüne yol açan atom bombalarıydı. Bu olay, Oppenheimer’ın bilim ve teknolojinin etkileri üzerine olan düşüncelerini derinden etkiledi ve onun bilim etiği üzerine olan inancını güçlendirdi.

Oppenheimer’ın bu proje üzerindeki çalışması, onun bilimsel ve teknolojik yeteneklerini sergilemesinin yanı sıra, onun liderlik yeteneklerini de gösterdi. Bir grup önde gelen bilim insanını yönetme ve koordine etme yeteneği, bu karmaşık ve önemli projenin başarısında önemli bir rol oynadı.

Bununla birlikte, Oppenheimer’ın atom bombasının geliştirilmesindeki rolü, onun kariyerinin sadece bir parçasıydı. Oppenheimer, ayrıca bir eğitimci olarak da etkili bir kariyere sahipti. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de ve daha sonra Princeton’daki İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve yönetici olarak görev yaptı.

Bu rolde, Oppenheimer bir dizi genç bilim insanını eğitti ve mentorluk yaptı. Bu öğrenciler arasında birçok önemli fizikçi bulunmaktadır. Bu şekilde, Oppenheimer’ın etkisi, sadece kendi çalışmalarının sonuçlarıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerinin ve meslektaşlarının çalışmalarıyla da devam etti.

0624d190 24b9 11ee 941e 23d1e9ab75fa Robert Oppenheimer

Bilim Dünyasına Etkileri

Robert Oppenheimer’ın bilim dünyasına olan etkileri, onun bilimsel çalışmalarının sonuçlarından ve felsefi düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. Kendisi, bilimin sadece teknik ve matematiksel bir alan olmadığını, aynı zamanda etik ve toplumsal sorumlulukları olan bir disiplin olduğunu savundu. Bu duruşu, bilim dünyasının kendisine ve topluma olan bakışını önemli ölçüde etkiledi.

Oppenheimer’ın atom bombasının geliştirilmesi üzerine yaptığı çalışmalar, bilim ve teknoloji tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu, bilim insanlarının teknolojinin geliştirilmesinde ve kullanılmasında ne kadar önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi. Ancak, bu aynı zamanda, bu tür bir teknolojinin olası etkilerini düşünmenin ve bu etkileri yönetmenin önemini de vurguladı.

Oppenheimer’ın felsefi düşünceleri, bilim insanlarının topluma ve etiğe olan sorumlulukları üzerine yoğunlaştı. Kendisi, bilim insanlarının sadece teknik bilgi ve becerilere sahip olmaları gerektiğini değil, aynı zamanda toplumun iyi olması için bu bilgi ve becerileri nasıl kullanacaklarını anlamaları gerektiğini savundu.

Bu görüşler, Oppenheimer’ın öğrencileri ve meslektaşları üzerinde derin bir etki bıraktı. Onun etkisi altında, birçok genç bilim insanı bu tür etik ve toplumsal sorunları daha ciddiye almaya başladı. Bu, bilim insanlarının topluma ve insanlığa olan sorumlulukları konusunda daha geniş bir farkındalık yarattı.

Ayrıca, Oppenheimer’ın etkisi, sadece kendi disiplini olan fizikle sınırlı kalmadı. Kendisi, bilimin genel olarak toplum üzerindeki etkisini düşünme ve bu etkileri yönetme konusunda geniş bir etkiye sahipti. Bu, bilim ve teknoloji politikaları, eğitim ve toplumsal farkındalık konularında önemli değişikliklere yol açtı.

Sonuç olarak, Robert Oppenheimer’ın bilim dünyasına olan etkisi, onun kendi bilimsel çalışmalarının sonuçlarından ve felsefi düşüncelerinden çok daha geniştir. Kendisi, bilimin ve teknolojinin toplum üzerindeki etkilerini düşünme ve bu etkileri yönetme şeklimizi derinden etkileyen bir figür olmuştur.

robert oppenheimer Robert Oppenheimer

Atom Bombasının İnsanlık Tarihine Etkileri

Atom bombasının insanlık tarihine etkileri, derin ve çok yönlüdür. Bu silah, savaşın doğasını, uluslararası politikayı ve bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkisini kökten değiştirdi.

Atom bombasının kullanımı, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunu getirdi, ancak aynı zamanda nükleer çağı başlattı ve Soğuk Savaş’ın başlamasına yol açtı. Bu, uluslararası politikanın ve savaşın doğasının köklü bir şekilde değişmesine neden oldu. Nükleer silahlar, devletler arasındaki dengeleri ve stratejileri derinden etkileyen bir faktör haline geldi.

Ayrıca, atom bombası ve nükleer teknoloji, enerji üretimi, tıp ve bilimde kullanılmak üzere bir dizi yeni teknoloji ve uygulamanın geliştirilmesini sağladı. Bu teknolojiler, modern toplumun birçok yönünü etkilemiştir ve bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Ancak, atom bombasının geliştirilmesi ve kullanılması, aynı zamanda bilim ve teknolojinin etik ve toplumsal sorumluluklarını ön plana çıkardı. Bu, bilim insanlarının ve politika yapıcıların, teknoloji geliştirdikçe ve uyguladıkça, bu teknolojilerin olası etkilerini düşünmeleri ve bu etkileri yönetmeleri gerektiği fikrini güçlendirdi.

Atom bombası, ayrıca, toplumun bilime ve teknolojiye olan bakışını da etkiledi. Bilimin ve teknolojinin toplum üzerinde büyük bir etkisi olduğu ve bu etkinin hem olumlu hem de olumsuz olabileceği fikri, geniş kitleler tarafından kabul edildi.

Son olarak, atom bombasının geliştirilmesi ve kullanılması, insanlığın kendi varlığını tehdit edebilecek bir teknoloji geliştirebileceği fikrini ortaya çıkardı. Bu, insanların teknoloji ve bilim üzerindeki kontrolünün sınırlarını ve bu kontrolün etik ve toplumsal sorumluluklarını göz önünde bulundurma ihtiyacını vurguladı.

Robert Oppenheimer ve Dünya Siyaseti

Robert Oppenheimer, sadece bilim dünyasında değil, aynı zamanda uluslararası siyasette de önemli bir figürdü. Atom bombasının geliştirilmesindeki rolü, onu Soğuk Savaş döneminde önemli bir aktör haline getirdi.

Oppenheimer, Amerikan hükümeti için çalıştığı süre boyunca, nükleer silahlar ve nükleer politika konularında önemli bir danışman oldu. Kendisi, ABD’nin nükleer silah politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Ancak, Oppenheimer’ın politik görüşleri ve nükleer silahlar konusundaki tutumu zamanla değişti. Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atıldıktan sonra, Oppenheimer, nükleer silahların kullanımının etik ve insancıl sonuçları konusunda derin bir endişe duydu. Kendisi, nükleer silahların kullanımının ve yayılmasının kontrol edilmesi gerektiğini savundu.

Bu görüşler, Oppenheimer’ı Amerikan hükümeti ve diğer politik figürlerle çatışma içine soktu. 1950’lerde, Oppenheimer’ın güvenlik durumu hakkında soruşturmalar yapıldı ve nihayetinde nükleer silah programları üzerindeki danışmanlık görevinden alındı.

Ancak, Oppenheimer’ın görüşleri ve eylemleri, nükleer silahlar ve nükleer politika konusunda geniş bir etkiye sahip oldu. Kendisi, nükleer silahların kontrolü ve sınırlandırılması konusunda bir dizi önemli tartışmanın merkezinde yer aldı.

Sonuç olarak, Robert Oppenheimer, sadece bilim ve teknoloji alanında değil, aynı zamanda uluslararası siyaset ve politika alanında da önemli bir figürdü. Kendisinin görüşleri ve eylemleri, nükleer silahlar ve nükleer politika konularında geniş bir etkiye sahip oldu.

pRcgVfLNJq7jLmFH 638255545449538778 Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer’ın Mirası

Robert Oppenheimer’ın mirası, bilim, teknoloji ve toplum üzerinde derin ve kalıcı bir etkiye sahiptir. Kendisi, atom bombasının geliştirilmesindeki rolü ile tanınırken, aynı zamanda bilim ve teknoloji etiği üzerindeki düşünceleri ile de hatırlanmaktadır.

Oppenheimer’ın bilimsel başarıları, onun fizik ve bilim tarihinde önemli bir yer edinmesini sağladı. Kendisi, bilim tarihinde önemli bir dönüm noktası olan atom bombasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Ancak, Oppenheimer’ın mirası, sadece bilimsel başarılarından ibaret değildir. Kendisi, bilim ve teknoloji etiği konularında derin bir fikir sahibi olmuş ve bu konular üzerinde yoğunlaşmıştır.

Oppenheimer, bilim insanlarının sadece teknik bilgi ve becerilere sahip olmaları gerektiğini değil, aynı zamanda bu bilgi ve becerileri toplumun iyiliği için nasıl kullanacaklarını anlamaları gerektiğini savundu. Bu görüş, Oppenheimer’ın öğrencileri ve meslektaşları üzerinde derin bir etki yarattı ve bilim etiği üzerine daha geniş bir tartışmayı teşvik etti.

Oppenheimer’ın mirası, aynı zamanda, onun bilime ve teknolojiye olan tutumunu ve bu alanların toplum üzerindeki etkilerini anlama şeklini yansıtmaktadır. Kendisi, bilimin ve teknolojinin toplum üzerinde derin bir etkisi olduğunu ve bu etkinin hem olumlu hem de olumsuz olabileceğini kabul etti.

Sonuç olarak, Robert Oppenheimer’ın mirası, onun bilimsel başarıları, felsefi düşünceleri ve bilim ve teknoloji etiği üzerine olan inançlarından kaynaklanmaktadır. Kendisi, bilim ve teknoloji tarihinde önemli bir figür olarak hatırlanmakla birlikte, aynı zamanda bilim ve teknoloji etiği konularında derin bir etkiye sahip olmuştur.

Robert Oppenheimer’ın Atom Bombası Sonrası Yaşantısı

Robert Oppenheimer’ın atom bombasının geliştirilmesindeki rolünün ardından yaşamı, hem profesyonel hem de kişisel olarak bir dizi değişiklikle karşılaştı. Kendisi, fizik ve bilim üzerine olan çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda uluslararası siyaset ve nükleer politika konularında aktif bir rol oynadı.

Oppenheimer, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atıldıktan sonra, nükleer silahların kullanımının etik ve insancıl sonuçları konusunda derin bir endişe duydu. Kendisi, nükleer silahların kullanımının ve yayılmasının kontrol edilmesi gerektiğini savundu.

Oppenheimer’ın bu görüşleri, Amerikan hükümeti ve diğer politik figürlerle çatışma içine soktu. 1950’lerde, Oppenheimer’ın güvenlik durumu hakkında soruşturmalar yapıldı ve nihayetinde nükleer silah programları üzerindeki danışmanlık görevinden alındı.

Ancak, Oppenheimer’ın yaşamı sadece politik tartışmalar ve sorunlarla dolu değildi. Kendisi, fizik ve bilim üzerine olan çalışmalarına devam etti ve bu konularda bir dizi önemli katkıda bulundu.

Sonuç olarak, Robert Oppenheimer’ın atom bombasının geliştirilmesinden sonra yaşamı, hem profesyonel hem de kişisel olarak bir dizi değişikliğe uğradı. Kendisi, fizik ve bilim üzerine olan çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda nükleer politika ve etik konularında önemli bir rol oynadı. Bu roller, onun bilim ve teknoloji tarihinde önemli bir figür olarak kalmasını sağladı.

Sonuç

Robert Oppenheimer, bilim ve teknoloji tarihinde önemli bir figürdür. Atom bombasının geliştirilmesindeki rolü, onu bilim tarihinin önemli bir dönüm noktası haline getirdi. Ancak, Oppenheimer’ın bilim ve teknolojiye olan katkıları, sadece teknik başarılarından ibaret değildir. Kendisi, bilim ve teknoloji etiği konusunda derin düşüncelere sahip bir bireydi ve bu konular üzerinde yoğunlaşmayı seçti.

Oppenheimer, bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin yönetilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Kendisinin görüşleri, bugün bile bilim ve teknoloji etiği üzerine devam eden tartışmalara önemli bir etkide bulunmuştur.

Oppenheimer’ın yaşamı, aynı zamanda, bilim ve teknolojinin politika ve uluslararası ilişkilerle nasıl iç içe geçtiğini göstermektedir. Kendisinin atom bombasının geliştirilmesindeki rolü, onu Soğuk Savaş’ın önemli bir figürü haline getirdi ve bu, nükleer silahlar ve nükleer politika üzerine olan görüşlerini şekillendirdi.

Sonuç olarak, Robert Oppenheimer’ın hayatı ve çalışmaları, bilim ve teknoloji tarihine derin bir iz bıraktı. Kendisinin bilimsel başarıları, felsefi düşünceleri ve bilim etiği üzerine olan inançları, onun bu tarihte kalıcı bir figür olmasını sağladı. Oppenheimer’ın mirası, bilim, teknoloji ve toplum üzerinde hala hissedilen bir etkiye sahip olup, gelecek nesiller için önemli bir öğrenme kaynağı olmaya devam edecektir.

Soru-Cevap Bölümü

Soru 1: Robert Oppenheimer kimdir ve bilim dünyasına katkıları nelerdir?

Cevap: Robert Oppenheimer, 20. yüzyılın önde gelen teorik fizikçilerinden biriydi. Bilim dünyasına en büyük katkısı, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen Manhattan Projesi’nde atom bombasının geliştirilmesinde liderlik etmesiydi.

Soru 2: Oppenheimer’ın eğitimi ve akademik kariyeri hakkında neler söylenebilir?

Cevap: Oppenheimer, Harvard Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nde eğitim gördü ve sonrasında teorik fizik üzerine önemli çalışmalar yaptı. Kariyeri boyunca bir dizi prestijli akademik pozisyonda bulundu ve 1947-1952 yılları arasında Princeton Üniversitesi’nde İleri Araştırmalar Enstitüsü’nün müdürlüğünü yaptı.

Soru 3: Robert Oppenheimer’ın atom bombasının bulunmasındaki rolü nedir?

Cevap: Robert Oppenheimer, Manhattan Projesi’nin bilimsel direktörü olarak atom bombasının geliştirilmesinde kilit bir rol oynadı. Bu proje, nükleer silahların tasarımı ve üretimi konusundaki ilk büyük ölçekli çabadır ve Oppenheimer’ın liderliği altında, atom bombası başarıyla geliştirilmiştir.

Soru 4: Oppenheimer’ın bilim dünyasına etkileri nelerdir?

Cevap: Oppenheimer, bilim dünyasında sadece teknik başarıları ile değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji etiği üzerine olan düşünceleri ile de önemli bir etki bıraktı. Bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkilerini vurgulayan ve bilim insanlarının etik ve toplumsal sorumluluklarına dikkat çeken bir figürdü.

Soru 5: Atom bombasının insanlık tarihine ve topluma olan etkileri nelerdir?

Cevap: Atom bombası, insanlık tarihinde ve toplumda derin ve geniş kapsamlı etkiler yarattı. II. Dünya Savaşı’nın sonunu getirdi, ancak aynı zamanda nükleer silahların yaygınlaşmasına ve Soğuk Savaş döneminde uluslararası gerilimlerin artmasına yol açtı.

Soru 6: Robert Oppenheimer’ın dünya siyasetindeki yeri ve etkisi nedir?

Cevap: Robert Oppenheimer, nükleer silahların geliştirilmesi ve kullanılması konusunda Amerika Birleşik Devletleri hükümetine danışmanlık yaparak dünya siyasetinde önemli bir rol oynadı. Ancak, nükleer silahların kullanımına karşı olan etik endişeleri ve bu silahların kontrolü konusundaki görüşleri onu politik çatışmalara soktu.

Soru 7: Oppenheimer’ın mirası nedir ve nasıl tanımlanabilir?

Cevap: Robert Oppenheimer’ın mirası, bilimsel başarıları, nükleer silahların geliştirilmesindeki liderliği ve bilim ve teknoloji etiği üzerine olan düşünceleri ile şekillenmiştir. Bilim ve teknoloji tarihinde önemli bir figür olarak, kendisi bilim, teknoloji ve toplum üzerinde derin bir etki yaratmıştır.

Soru 8: Robert Oppenheimer’ın atom bombasının bulunmasından sonraki yaşamı nasıldı?

Cevap: Atom bombasının geliştirilmesinden sonra, Oppenheimer nükleer silahların kullanımının etik ve insancıl sonuçları konusunda endişe duydu ve nükleer silahların kullanımının ve yayılmasının kontrol edilmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte, hükümet ve diğer politik figürlerle çatışmalar yaşadı ve sonunda danışmanlık görevinden alındı.

Soru 9: Robert Oppenheimer’ın nükleer silahların kontrolü ve sınırlandırılması konusundaki görüşleri nelerdir?

Cevap: Oppenheimer, nükleer silahların kontrolü ve sınırlandırılması konusunda güçlü bir savunucuydu. Atom bombasının Hiroşima ve Nagazaki’ye atılmasının ardından, nükleer silahların kontrolsüz kullanımının ve yayılmasının tehlikelerine dikkat çekti ve bu silahların sınırlanması ve kontrolü için çeşitli önlemler alınması gerektiğini savundu.

Soru 10: Robert Oppenheimer’ın bilim ve teknoloji etiği üzerindeki düşünceleri nelerdir ve bu düşünceler bilim dünyasını nasıl etkilemiştir?

Cevap: Robert Oppenheimer, bilim ve teknoloji etiği konusunda derin düşüncelere sahipti. Bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin yönetilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Kendisinin görüşleri, bugün bile bilim ve teknoloji etiği üzerine devam eden tartışmalara önemli bir etkide bulunmuştur.

Referanslar

  1. Bird, Kai & Sherwin, Martin J. (2006). Amerikan Prometheus: Robert Oppenheimer’in Yaşamı ve Marşandallığı. Vintage Books.
  2. Cassidy, David C. (2005). J. Robert Oppenheimer ve Atom Bombası. Rosen Publishing Group.
  3. Conant, Jennet. (2006). 109 East Palace: Robert Oppenheimer ve Atom Bombası Yapımcıları. Simon & Schuster.
  4. Groves, Leslie R. (1962). Manhattan Projesi: Atom Bombası Yapımında Askeri ve Bilim İnsanları. Da Capo Press.
  5. Herken, Gregg. (2003). Brotherhood of the Bomb: Manhattan Projesinin İç Hikayesi. Henry Holt and Co.
  6. Pais, Abraham. (2006). Robert Oppenheimer: Bir Hayat, Bilim ve Atom Bombası. Oxford University Press.
  7. Rhodes, Richard. (1988). Atom Bombasını Yapanlar: 20. Yüzyılın En Önemli Hikayesi. Simon & Schuster.
  8. Sherwin, Martin J. (2005). Robert Oppenheimer’ın İkinci Yaşamı: Atom Bombası Sonrası. Farrar, Straus and Giroux.
  9. Stimson, Henry L. (1947). “Atom Bombası Kullanımı Hakkında Karar”. Harper’s Magazine.
  10. Weiner, Charles. (1995). Robert Oppenheimer: Bilim ve Özgürlük. Johns Hopkins University Press.

Daha Fazla

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

Popüler İçerik