NASA Güneş’e Gidiyor, PUNCH ve SPHEREx Projeleri Duyuruldu

Öne Çıkan İçerikler

Güneş Bir Adım Daha

Nasa son yıllarda Güneş ile alakalı çalışamalara daha bir ağırlık vermeye başladı. Bu sebeple 2025 yılında PUNCH ve SPHEREx isimli iki görev gerçekleştirmek istiyor. PUNCH projesi Güneş’in korona ve heliosferi ile alakalı daha detaylı bilgiler elde etmek iken SPHEREx miyonu ise Güneş’in iyonlaştırıcı etkilieri, daha detaylı spektografi analizleri gibi bazı amaçları misyon ediniyor. İlgili görevlerin ise en erken tarih olarak Nisan 2025 görünmekte. Fırlatma görevleri için SpaceX Falcon 9 tercih edilmiş durumda.

PUNCH misyonu için Colorado’daki Southwest Araştırma Enstitüsü’nün baş araştırması olan Craig Deforest’ın verdiği ön bilgilere göre, kesin bir lansman tarihi olmamakla birlikte PUNCH ve SPHEREx ekiplerinden ön çalışmaların bir hayli yol kat edildiği bilgilerini alıyoruz.

NASA'nın PUNCH misyonu, SPHEREx ve yeni lansman tarihi ile araç paylaşımını duyurdu
Bu görüntü, 31 Ağustos 2012’de koronal kütle atımı nedeniyle Dünya‘nın küçüldüğünü göstermektedir. Dünya’nın boyutu ölçekli olarak çizilmiştir, ancak mesafeler ölçekli değildir (Dünya Güneş’ten burada gösterilenden çok daha uzaktadır).

SpaceX ile 14 Temmuz 2022 tarihinde PUNCH ekibi tarafından yapılan anlaşmaya göre Nisan 2025 tarihinden erken olmamak kaydıyla gerekli anlaşmalar yapıldı, eğer sistemlerin hazırlanması için gerekli tedarik zincirinde bir sorun yaşanmazsa SpaceX Falcon 9 roketiyle ilgili misyon gerçekleştirilecek.

Çok küçük bir araba ebatında olan PUNCH projesi Güneş‘in dış atmosferine yani korona tabakasına odaklanarak özellikle Güneş fırtınalarına odaklanmayı amaçlıyor. Ayrıca belirli bir periyot içinde ya da dışında yaşanan muhtelif Güneş patlamaları ve bu patlamalar sırasında meydana gelen püskürmelerin üstünde çalışılmak isteniyor. Elde edilen verilerle Güneş patlamalarının önceden tahmin edilmesi ve bu patlamarın Dünya atmosferi üstündeki etkilerine yönelik çalışmalar yapılacağı da belirtiliyor.

PUNCH projesi 4 adet uydudan meydana gelmektedir. Bu dört uydu sürekli olarak birçok yönden Güneş’i düzenli olarak takip edecek. 3 uydu Güneş rüzgarlarını 90 derecelik bir görüş becerisiyle kayıt altına alacak özel bir sistem barındırmakta. Dördüncü uydu ise Güneş’e en yakın bölgeleri inceleyebileceği bir “Dar Alan Koronografı”na sahip. Bu dört kamera senkronize bir şekilde çalışarak bilim ekibine sürekli ve sorunsuz bir veri iletimi gerçekleştirecek.

PUNCH misyonu Colorado’daki Southwest Araştırma Enstitüsü tarafından idare ediliyor. Proje aynı şekilde Washington’daki NASA Bilim Görev Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte. Southwest Enstitüsü geniş alan görüntüleme sistemlerini inşa edecek, Washington Deniz Donanma Laboratuvarları ise dar alan görüntüleme sistemlerini inşa edecek ve projesinin kalibrasyon alt yapısından sorumlu olacak.

Kaynak: https://blogs.nasa.gov/punch/2022/08/03/punch-announces-rideshare-with-spherex-and-new-launch-date/

Daha Fazla

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

Popüler İçerik