Neden Her Deprem Sonrası Tsunami Gündeme Gelir? Tsunami Nedir?

Öne Çıkan İçerikler

Tsunami Nedir ve Nasıl Oluşur?

Tsunami, denizlerde ve okyanuslarda meydana gelen ani su dalgalanmalarıdır. Bu dalgalar, genellikle deniz tabanında oluşan depremler, volkanik patlamalar, kayalık çıkıntıların çökmesi veya heyelan gibi su altı kaya düşmeleri sonucu meydana gelir. Bu olaylar, su altındaki hareketlerle birlikte, suyun üstünde büyük bir dalganın oluşmasına neden olur. Tsunami dalgaları, derinlikleri nedeniyle büyük enerji taşırlar ve kıyıya yaklaştıkça büyüyebilirler. Tsunami’nin şiddeti, dalganın yüksekliği ve enerjisi ile ölçülür. Tsunami dalgaları, kıyıya vurduklarında büyük hasara ve can kaybına neden olabilirler.

Tsunami’nin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Tsunami dalgalarının fiziksel özellikleri, dalga hareketleri, enerji transferi ve diğer faktörlerle belirlenir. Tsunami dalgaları, diğer dalgalardan farklı olarak, sadece yüzeyde değil, suyun tüm derinliğinde hareket ederler. Bu nedenle, tsunami dalgaları büyük bir enerji taşırlar. Tsunami’nin dalgalarının yüksekliği, dalga boyu, hızı, frekansı, genliği ve yayılma yönü gibi özellikleri, büyüklüğü ve kaynağına göre değişebilir. Tsunami dalgaları, açık denizde çok düşük yüksekliklere sahip olabilirler, ancak kıyıya yaklaştıkça büyürler ve çok yüksek dalga boyu ve hızlara ulaşabilirler. Tsunami dalgalarının özellikleri, jeofizik, hidrodinamik ve diğer disiplinlerin birleşimiyle incelenir.

Tsunami’ler Hangi Durumlarda Oluşur?

Tsunami’ler genellikle deniz tabanında meydana gelen depremler, volkanik patlamalar, kayalık çıkıntıların çökmesi veya heyelan gibi su altı kaya düşmeleri sonucu meydana gelir. Bu olaylar, su altındaki hareketlerle birlikte, suyun üstünde büyük bir dalganın oluşmasına neden olur. Tsunami’nin kaynağındaki olaylar, suyun altında ani bir şekilde yer değiştirdiğinde büyük bir enerji açığa çıkarır. Bu enerji, suyun üzerinde büyük bir dalganın oluşmasına neden olur. Tsunami dalgalarının oluşabilmesi için, kaynakta en az 7.0 büyüklüğünde bir deprem veya diğer büyük bir etki gereklidir. Tsunami dalgaları genellikle açık denizde çok düşük yüksekliklere sahiptir, ancak kıyıya yaklaştıkça büyürler ve çok yüksek dalga boyu ve hızlara ulaşırlar. Bu nedenle, tsunami’ler büyük hasara ve can kaybına neden olabilirler. Tsunami’lerin oluşumları, jeoloji, jeofizik, hidrodinamik ve diğer disiplinlerin birleşimiyle incelenir.

Hangi Bölgeler Tsunami Riski Altındadır?

Tsunami riski, denizlerin ve okyanusların tüm dünyadaki kıyı şeritlerinde var olan bir tehdittir. Tsunami riski taşıyan bölgeler, aktif tektonik levhaların, volkanik adaların, kıta sahanlıklarının, kayalık sahillerin ve fay hatlarının yakınındaki bölgelerdir. Bazı bölgeler özellikle yüksek tsunami riskine sahiptir. Pasifik Okyanusu’nun “Ateş Çemberi” olarak bilinen bölgesi, Japonya, Endonezya, Filipinler, Şili, Peru ve Ekvador gibi ülkelerin bulunduğu bölgedir ve dünyanın en yüksek tsunami riski taşıyan yerlerinden biridir. Bunun nedeni, bu bölgedeki sismik aktivitenin çok yüksek olmasıdır. Ayrıca, Akdeniz, Karadeniz, Kuzey Atlantik ve Hint Okyanusu’nda da tsunami riski taşıyan bölgeler vardır. Tsunami riski taşıyan bölgelerde, tsunami uyarı sistemleri, tahliye yolları ve diğer acil durum planları genellikle hazırlanır ve bu bölgelerde yaşayan insanlar, tsunami riskine karşı eğitilirler.

Tsunaminin Büyüklüğü Nasıl Ölçülür?

Tsunamiler, genellikle bir deprem, volkanik patlama veya çığ gibi doğal afetler sonucu oluşur. Bu doğal afetler sonucu deniz ve okyanuslardaki su kütlesindeki büyük hareketler, büyük dalga setleri şeklinde kıyılara ulaşabilir. Bu büyük dalgaların büyüklüğü, tsunami büyüklüğü olarak adlandırılır ve ölçülmek için çeşitli yöntemler kullanılır.

Tsunami büyüklüğü, çeşitli yöntemlerle ölçülebilir. Bu yöntemlerin bazıları şunlardır:

 1. Moment Magnitude: Moment magnitüdü, depremin şiddetinin yanı sıra enerji açısından da bir ölçüdür. Moment magnitüdü ölçek, depremin oluştuğu fayın büyüklüğüne ve kırılma alanının boyutlarına dayanır. Bu ölçek, depremin neden olduğu tsunami büyüklüğünü tahmin etmek için de kullanılır.
 2. İzleme ve Tahmin Sistemleri: Ulusal ve uluslararası tsunami uyarı sistemleri, dünya genelindeki depremleri izler ve büyük bir deprem gerçekleştiğinde tsunami uyarılarını yayınlar. Bu uyarılar, depremin büyüklüğüne ve diğer faktörlere dayanarak tsunami büyüklüğünü tahmin etmek için kullanılabilir.
 3. Dalga Boyu: Tsunami büyüklüğü, dalgaların boyu ve yüksekliği ile de ölçülebilir. Bu ölçümler, dalga boyu ölçerler ve diğer ölçüm cihazları kullanılarak yapılır. Dalga boyu ve yüksekliği, tsunami büyüklüğünü hesaplamak için kullanılır.

Tüm bu ölçüm yöntemleri, tsunami büyüklüğünü hesaplamak için kullanılır. Tsunami büyüklüğü, tsunami dalgalarının boyutu, hızı ve enerjisi ile ilgilidir. Bu nedenle, ölçüm yöntemleri, tsunami oluştuğunda tahliye planları ve acil durum önlemlerinin alınması için önemlidir.

Tsunami Uyarı Sistemleri Nasıl Çalışır?

Tsunami uyarı sistemleri, çeşitli bileşenlerden oluşan bir sistemdir ve öncelikle, deprem aktivitesini izleyen ve ölçen yerel, bölgesel ve küresel deprem ağlarından toplanan verilere dayanır. Bu veriler, bir depremin ne kadar büyük olduğunu ve hangi bölgede gerçekleştiğini belirlemek için kullanılır. Daha sonra, bu verileri kullanarak, tsunami riski olan bölgelerdeki halkı ve acil durum yöneticilerini uyaracak bir uyarı mesajı oluşturulur.

Tsunami uyarı sistemleri, iki ana bileşenden oluşur: veri toplama ve veri yayma. Veri toplama bileşeni, bir depremin meydana gelip gelmediğini tespit etmek için jeolojik ve hidrolojik gözlemler, deniz seviyesi ölçümleri, sismik sensörler, tsunametreler ve deniz altı sensörler gibi bir dizi farklı araç ve teknolojileri kullanır. Veri yayma bileşeni ise, bir deprem sonrası olası bir tsunami riski varsa, acil durum yöneticileri ve halkı uyarmak için çeşitli iletişim kanallarını kullanır. Bu kanallar arasında televizyon, radyo, mobil cihazlar, acil durum sireni, e-posta ve sosyal medya yer alır.

Tsunami uyarı sistemleri ayrıca, farklı tipte tsunamileri ayırt etmek için tsunami oluşum mekanizmalarını, okyanus ortamındaki dalga özelliklerini ve kıyı morfolojisini dikkate alır. Bu bilgiler, deprem kaynağından kaynaklanan tsunami dalgalarını diğer kaynaklarla karşılaştırarak, tsunami boyutlarını ve hareketlerini tahmin etmek için kullanılır.

Sonuç olarak, tsunami uyarı sistemleri, deprem ve tsunamilerin belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve iletilmesi gibi aşamaları kapsar. Bu sistemler, doğal afetlerin etkilerini azaltmak için çok önemlidir ve halkın güvenliğini sağlamak için zamanında ve doğru bilgi sağlayarak acil durum yöneticilerinin karar vermesine yardımcı olabilir.

Tsunami Zararları Nasıl Azaltılabilir?

Tsunami zararlarını azaltmak için öncelikle önleme, hazırlık ve müdahale olmak üzere üç ayrı aşama ele alınabilir. Bu aşamaların detayları şu şekildedir:

 1. Önleme: Tsunami zararlarını azaltmak için öncelikle risk analizi yapılmalı ve riskli bölgeler tespit edilmelidir. Tsunami riski yüksek olan bölgelerde yerleşim yerlerinin oluşumu sırasında yer seçimi, yapı malzemeleri, yapı standardı, yapı yoğunluğu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Deniz kıyısındaki yerleşim yerleri, tsunami dalgalarından korunmak için setler, barajlar ve diğer yapılarla güçlendirilmelidir. Ayrıca, limanlarda ve kıyı şehirlerinde tsunami riski göz önünde bulundurularak yapılan planlamalar da önemlidir.
 2. Hazırlık: Tsunami riski taşıyan bölgelerde, halkın ve ilgili kurumların hazırlık yapması gerekmektedir. Tsunami uyarı sistemleri kurulmalı ve halka doğru şekilde kullanımı öğretilmelidir. Halkın afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında neler yapması gerektiği konusunda eğitim verilmelidir. Tsunami çantası gibi acil durum ekipmanları hazırlanmalı ve herkesin bu konuda bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
 3. Müdahale: Tsunami sonrasında müdahale önemlidir. Kurtarma ekipleri, gönüllüler ve uluslararası yardım kuruluşları, tsunami zararlarının azaltılması için acil müdahale etmelidirler. Yaralıların tıbbi yardımı, barınma, gıda ve su temini, elektrik ve iletişim sistemlerinin yeniden inşası gibi konularda çalışmalar yapılmalıdır. Tsunami sonrasında halkın da desteğiyle hasar tespiti yapılmalı ve acil yardım ihtiyacı olan bölgelere yardım ulaştırılmalıdır.

Tüm bu aşamaların etkili bir şekilde uygulanması, tsunami zararlarının azaltılmasına ve insan hayatı ve mal kaybının minimize edilmesine yardımcı olacaktır.

Tsunami’lerin Jeolojik Kaynakları Nelerdir?

Tsunamiler, genellikle okyanus tabanında veya deniz kıyısındaki volkanik adalarda meydana gelen depremler, volkanik patlamalar, çığlar, yer kaymaları ve denizaltı kaynaklı lav akıntıları gibi çeşitli olaylar sonucu oluşur. Büyük depremler, sualtı heyelanları ve volkanik patlamalar, özellikle kıyı bölgelerinde büyük tsunami dalgalarına neden olabilir. Depremler, okyanus tabanındaki levhaların kırılması nedeniyle meydana gelir ve büyük ölçekteki depremler sırasında oluşan dalga hareketi, okyanus suyunun geniş alanlarında büyük tsunami dalgalarına dönüşebilir. Volkanik patlamalar, sualtı lav akıntıları ve çığlar ise deniz yüzeyinde doğrudan bir dalga hareketi oluşturabilir ve kıyı bölgelerinde tsunamiye neden olabilir. Ayrıca, deniz seviyesindeki ani değişiklikler, nedeni bilinmeyen tsunami olaylarına da yol açabilir.

Tsunami’lerin Etkileri Nasıl Ölçülür?

Tsunami’lerin etkileri çeşitli ölçütlerle belirlenir. Genellikle tsunami’nin yıkıcı gücünün belirlenmesi için ölçütler kullanılır. Bu ölçütlerin başlıcaları şunlardır:

 1. Richter ölçeği: Richter ölçeği, deprem ve yer kabuğu hareketlerinin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir ölçüttür. Bu ölçüt, depremin büyüklüğünü 1 ila 10 arasında bir sayı ile ifade eder. Tsunami’nin deprem ile tetiklendiği durumlarda, Richter ölçeği tsunami’nin şiddetini belirlemek için kullanılabilir.
 2. Japon Meteoroloji Ajansı (JMA) ölçeği: JMA ölçeği, tsunami’nin şiddetini Japonya’da belirlemek için kullanılır. Bu ölçekte, tsunami’nin yüksekliği, yerel bölgeye ve tsunami’nin yoğunluğuna göre belirlenir.
 3. Mercalli yoğunluk ölçeği: Bu ölçüt, bir deprem veya tsunami’nin etkilerini tanımlamak için kullanılır. Bu ölçüt, hasarın büyüklüğüne, binaların yıkılma oranına ve yerel çevre şartlarına göre belirlenir.
 4. Tsunami yükseklik ölçeği: Bu ölçüt, tsunami’nin yüksekliğini belirlemek için kullanılır. Bu ölçüt, okyanus yüzeyinin normal seviyesine göre farklılıklar gösterir ve özellikle kıyı bölgelerinde hasarı tahmin etmek için kullanılabilir.
 5. Hasar miktarı: Tsunami’nin etkileri, maddi hasar ve kayıpların miktarı ile de ölçülebilir. Bu, evlerin ve binaların hasarının ölçülmesi, araçların zarar görmesi, insan kayıplarının hesaplanması gibi çeşitli kriterlerle belirlenebilir.

Tüm bu ölçütler, tsunami’nin etkilerinin ölçülmesi için kullanılabilir ve böylece tsunami riski taşıyan bölgelerdeki insanların korunması için önleyici önlemler alınabilir.

Tarihte Tsunami Kayıtları

 • Tarihi kayıtlar: Tsunami’lerin eski çağlardan beri kaydedildiği tarihi kaynaklar mevcuttur. Örneğin, antik Çin ve Japonya’da meydana gelen tsunami’lerin tarihi kayıtları günümüze kadar ulaşmıştır.
 • Jeolojik araştırmalar: Tsunami’lerin geçmişte meydana geldiğini gösteren jeolojik kanıtlar mevcuttur. Tsunami dalgalarının neden olduğu hasar, kum, çakıl ve diğer malzemelerin tabakalaşması şeklinde jeolojik izler bırakır. Bu izler, tsunami’nin ne zaman ve ne kadar güçlü olduğuna dair bilgiler sağlayabilir.
 • Dendrokronoloji: Ağaç halkaları, tsunami’lerin etkilerini gösteren önemli göstergelerdir. Tsunami’nin neden olduğu yüksek tuzlu su, ağaçların büyümesini etkiler ve buna bağlı olarak ağaç halkalarında belirgin bir düşüş meydana gelir.
 • Arkeolojik çalışmalar: Tsunami’lerin etkileri, arkeolojik kalıntılarda da görülebilir. Örneğin, antik kıyı kentlerinde tsunami’nin neden olduğu hasar kalıntıları bulunabilir.
 • Modern ölçüm cihazları: Günümüzde, tsunami ölçümü için kullanılan modern cihazlar, tsunami’nin neden olduğu dalga boyu ve hızı gibi verileri toplar. Bu veriler, tsunami’nin gücünü ve olası etkilerini tahmin etmek için kullanılabilir.

Derin Okuma

Türkçe:

 • Ersoy Ş., Ercan A., Alpar B. (2000). Denizlerin Öfkesi: Tsunami, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Yüksek Okulu Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 95-108.
 • Tüfekçi K. (2013). Tsunami Olası Bir Doğal Afet Olarak Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 60, 121-136.
 • Yavaşlı A. (2012). Tsunami ve Tsunami Tehlikesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Bülteni, Sayı 84, 29-36.

İngilizce:

 • Bryant E.A., et al. (2008). The 2004 Indian Ocean Tsunami: Mapping and Analysis of the Runup, Earthquake Spectra, Vol. 24, Supplement A, S81-S100.
 • Horspool N., et al. (2009). Tsunami Source Analysis for the Caribbean Region, Pure and Applied Geophysics, Vol. 166, 1005-1030.
 • Synolakis C.E., et al. (2007). Tsunami Science Before and Beyond Boxing Day 2004, Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 364, No. 1845, 2231-2265.

Daha Fazla

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

Popüler İçerik